ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ”Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ”!!!

      Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου προκηρύσσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το πιο πάνω έργο σύμφωνα με τις διατάξεις περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα. Η Διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ