ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ…

      Παραθέτουμε απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της ΛΕ΄, 30 Σεπτεμβρίου 2010, Συνεδρίασης του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το  σχέδιο νόμου . Ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 175 Α' /30-9-2010