ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2009 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα :Α) μέσω Υποκαταστημάτων που λειτουργούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.Β) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Δικαιολογητικά Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ΄ αυτούς του Δωροσήμου…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ

Τη ρύθμιση λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Αττικής κατά τη θερινή περίοδο ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ.  Ιωάννης Γαμβρίλης. Η Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ αποφάσισε, τα Γραφεία ΕΤΑΑ/Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ Αγίας Παρασκευής, Πειραιά, και Περιστερίου να παραμέινουν κλειστά απο 3/8/2009 έως 21/8/2009. Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα, το παραπάνω διάστημα να γίνεται απο…

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Εγκύκλιο με την οποία υποχρεώνει τα υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. να δημιουργήσουν στον ιστοχώρο τους «Εφημερίδας της Υπηρεσίας» υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι…