ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Παραθέτουμε το κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχετικό ερώτημα . Αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου και στο κοινό αίτημα των Eργοληπτικών Οργανώσεων.