ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Απασχόλησης δεν αντιμετωπίζει το θέμα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ. Αυτό επισημαίνει σε απάντηση του ο Γεν. Γραμ. Ασφαλίσεων στο σχετικό αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ.