ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

http://www.aidfunding.mfa.gr/un Μέλη της Διοίκησης της ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχαν κατά την συνάντηση  εκπροσώπων 13 κλαδικών και περιφερειακών επιχειρηματικών φορέων με στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την πρωτοβουλία «Σύμπραξη Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας»   Η «Σύμπραξη Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας» είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ειδική Γραμματεία σε…