Η συμφωνία αυτή με τον Όμιλο εταιρειών SUMEC αφορά στην από κοινού συμμετοχή και προσπάθεια για ανάληψη έργων εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οδοφωτισμό σε Δήμους και Περιφέρειες όσο και στα ενεργοβόρα κτήρια του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Μία σημαντική συμφωνία για επενδύσεις ύψους 200 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έργα 20 εκ. ευρώ είναι άμεσα υλοποιήσιμα, υπογράφηκε σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ εκπροσώπων του κινεζικού ομίλου εταιρειών SUMEC και της Attica Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκη.

Η συμφωνία αυτή με τον Όμιλο εταιρειών SUMEC αφορά στην από κοινού συμμετοχή και προσπάθεια για ανάληψη έργων εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οδοφωτισμό σε Δήμους και Περιφέρειες όσο και στα ενεργοβόρα κτήρια του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Το πιο σημαντικό σημείο της συμφωνίας είναι ότι εκτός της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού σε έργα τα οποία θα υλοποιούνται με τη συμμετοχή της Attica Finance ή του επενδυτικού της κεφαλαίου (fund) ο κινεζικός Όμιλος θα προσφέρει και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια σημαντικών έργων στη χώρα μας που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αποτελεί, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο εσωτερικών, μια ακόμα απόδειξη εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την Ελληνική Οικονομία, το έργο της κυβέρνησης και το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας γενικότερα κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για την έξοδο της χώρας μας από την ύφεση.

Σε συνέχεια της από 26 Ιουνίου 2013 συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Attica Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του κινεζικού ομίλου εταιρειών SUMEC και στα πλαίσια υλοποίησης επενδυτικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με πολλαπλή συμβολή στη διαμόρφωση και στην πράξη θετικού οικονομικού κλίματος, την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 υπογράφηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνία συνεπένδυσης μεταξύ της Attica Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του κινεζικού ομίλου εταιρειών SUMEC.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκτός του Υπουργού Εσωτερικών, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κώστας Ασκούνης και ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Finance, κος Αλέξανδρος Πουλαρίκας και ο Πρόεδρος του κινεζικού Ομίλου Mr. Cai Jibo.