Με την Εγκύκλιο 63/2013 του ΙΚΑ δίνονται οδηγίες για την υποχρεωτική καταβολή εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).

Πόρος του λογαριασμού ορίζεται μεταξύ των άλλων, η ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά και τους απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Εδώ η σχετική εγκύκλιος.