Αποφασίστηκε να διατεθούν 2.3 δις ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κοινότητας, στα πλαίσια του νέου προγράμματος COSME, μέρος του Οριζων 2020. Τα ποσά θα διατεθούν την περίοδο 2014-2020.
Τα ποσά θα διατεθούν κυρίως για την διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, προώθηση της επιχειρηματικότητας, δημιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων, υποστήριξη της διεθνοποίησής τους.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε στις 25 Ιουνίου 2013, κατόπιν συμβιβασμού μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Επιτροπής. Περισσότερα εδώ :  http://ec.europa.eu/cip/files/cosme/cosme_factsheet_final_en.pdf