Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 195 Β/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία μεταφοράς στoΓΕΜΗ των μητρώων των εταιρειών και των Ευρωπαικών  Ομίλων οικονομικού σκοπού