Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν οι 350 μη ανταποδοτικοί φόροι ή τέλη υπέρ τρίτων που εισπράττονται από υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο, περί τα 140 με 150 τέλη οδεύουν προς κατάργηση, ενώ άλλα θα «ψαλιδιστούν» με την κυβέρνηση να ετοιμάζει σχέδιο εξορθολογισμού όλων των μην ανταποδοτικών χρεώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε σχετική εγκύκλιο σε όλους του φορείς ζητώντας μέχρι τις 15 Ιουλίου να ενημερώσουν το Γενικό Λογιστήριο για τα τέλη, εισφορές, φόρους χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα που εισπράττουν αλλά και ποιες δαπάνες καλύπτονται από τα συγκεκριμένα έσοδα.

Από μία πρώτη έρευνα που έχει ολοκληρώσει το υπουργείο Οικονομικών προέκυψε ότι οι δικαιούχοι των μη ανταποδοτικών χρεώσεων είναι κυρίως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Βέβαια οι εισφορές υπέρ των Ταμείων αποτελούν κοινωνικούς πόρους και τυχόν κατάργηση τους θα τα οδηγούσε σε άμεσο οικονομικό “μαρασμό” και αδυναμία καταβολής παροχών και συντάξεων προς τους ασφαλισμένους.

Τα Ταμεία μέσω των κοινωνικών πόρων εισπράττουν 2 δισ. ευρώ ετησίως. Μόνο από την εισφορά υπέρ ΟΓΑ το όφελος είναι 1 δισ. ευρώ.

Στους Δήμους μεταξύ των άλλων καταβάλλονται τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το τέλος παρεπιδημούντων

Στα μη ανταποδοτικά τέλη εντάσσονται ο επίναυλος 3%, τα λιμενικά τέλη 5%, τα τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5% τα αχθοφορικά, κ.α. που φθάνουν στα 95 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Πιο αναλυτικά στην εγκύκλιο που απέστειλε ο κ. Σταικούρας τονίζεται πως σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας ο προϋπολογισμός του 2014 θα πρέπει να προβλέπει τον εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων και όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Γι’ αυτό και ζητά τα στοιχεία μέχρι τις 15 Ιουλίου προκειμένου “καταρχήν να εκτιμηθεί το είδος και το ύψος των εσόδων αυτών στους φορείς καθώς και το είδος και το ύψος των δαπανών που καλύπτουν”.

Να σημειωθεί πως οι μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων αποτελούν θεσμοθετημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε φορολογούμενους ή συναλλασσόμενους, άτομα ή επιχειρήσεις, για την οικονομική ενίσχυση τρίτων. Τρίτοι μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ασφαλιστικά ταμεία και άλλα ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά.

Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη

1 – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– Τέλος ζύθου

– Τέλη διαφήμισης

– Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα).

– Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

– Τέλος παρεπιδημούντων

2- Ασφαλιστικά Ταμεία (κοινωνικοί πόροι)

  • Εισφορά υπέρ ΟΓΑ (σε χαρτόσημα)
  • Εισφορά επί των έργων (αφορά εργολήπτες) για το ΤΣΜΕΔΕ.
  • Εισφορά υπέρ του ταμείου νομικών
  • Αγγελιόσημο

3- Διάφορα

– Εισφορά στις τιμές των φαρμάκων υπέρ Φαρμακευτικού Συλλόγου

– Φόρος δημοσίων θεαμάτων

– Εισφορά 2% υπέρ της δασοκτονίας.

– Εισφορά υπερ ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών

– Τέλη υπερ Επιμελητηρίων, σωματείων και συλλόγων

– Δασμοί για την ενίσχυση του ΕΟΤ

Ρεπορτάζ Κώστας Τσαχάκης

Πηγή : Ημερησία