Αίτημα για 15νθήμερη παράταση της συνεδρίασης της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. δηλαδή αντί της 25/9/2013 να πραγματοποιηθεί στις 9/10/2013.

Εδώ η επιστολή.