Ο Υφυπουργός Εργασίας παρατείνει την προθεσμία για την επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρίσεις τους μέχρι την 15η Οκτωβρίου  2014