Το ΙΚΑ εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 14/2015 εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει τα θέματα υπαγωγής των ασφαλιστικών οφειλών σε ρύθμιση.