Στα πλαίσια του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου Μηχανικής, Έργων και Διαχείρισης Παραγωγής (EPPM2022)  που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,  από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2022, μετά από πρόσκληση του Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Πάρη Παντουβάκη, λόγω και  της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ΕΜΠ και της ΠΕΔΜΕΔΕ, παρευρέθηκε ως keynote speaker (βασικός ομιλητής) ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Δακτυλίδης παρούσιασε στην ομιλία του ένα μείζον θέμα την Βιωσιμότητα των Κατασκευών “Sustainability in Construction”, ενημερώνοντας για τις δράσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ και ιδιαίτερα την σημαντικότερη προς αυτό τον σκοπό,  που δεν είναι άλλη  από την ίδρυση  και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ (Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές), την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Το συνέδριο που έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα παρέχοντας την ευκαιρία σε ερευνητές, Μηχανικούς, διευθυντές, φοιτητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν και να συζητήσουν μέσα από ένα φόρουμ τρέχοντα και αναδυόμενα ερευνητικά θέματα, προβλήματα, ερωτήματα, ευρήματα και νέες εξελίξεις στη διαχείριση μηχανικής, διαχείριση έργων και διαχείριση παραγωγής (EPPM). κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεταποίησης, φιλοξένησε επίσης θεωρητικές συζητήσεις, ανάλυση δεδομένων, περιπτωσιολογικές μελέτες και βιομηχανικές πρακτικές.

Την Ένωση εκπροσώπησε στις εργασίες του Συνεδρίου εκτός από τον Πρόεδρό της, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, και το μέλος της Δ.Ε. Δρ. Αντώνιος Πανάς με διττή ιδιότητα.