Το 12ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής, Έργων και Διαχείρισης Παραγωγής (EPPM2022) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Το συνέδριο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα παρέχοντας ένα φόρουμ για ερευνητές, Μηχανικούς, διευθυντές, φοιτητές και επαγγελματίες για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τρέχοντα και αναδυόμενα ερευνητικά θέματα, προβλήματα, ερωτήματα, ευρήματα και νέες εξελίξεις στη διαχείριση μηχανικής, διαχείριση έργων και διαχείριση παραγωγής (EPPM). κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεταποίησης. Φιλοξενεί επίσης θεωρητικές συζητήσεις, ανάλυση δεδομένων, περιπτωσιολογικές μελέτες και βιομηχανικές πρακτικές. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για διεπιστημονική έρευνα και βιομηχανική δικτύωση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://view.gr/eppm/