Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1265/2013 παρέχει οδηγίες για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής