Η ΠΟΛ.1244/2013 του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Εδώ η σχετική ΠΟΛ 1244