Η ΠΕΔΜΕΔΕ , όπως είχε προτείνει και με προηγούμενες επιστολές της  (υπ. αριθμ. πρωτ. 1549/05-05-2014, 1608/13-05-2014) επανέρχεται δυναμικά και  με έγγραφό της προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών, κ.κ. Ν. Δένδια και Μ. Χρυσοχοϊδη ζητά την επαναφορά των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε δημοπρασίες, με προϋπολογισμό κάτω του ορίου (5.186.000 Ευρώ) εφαρμογής του Κοινοτικού Κανονισμού ΕΕ1336/2013