Η Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης του Υπουργείου Υποδομών  δημοσίευσε την υπ. αριθμ. 9  Εγκύκλιο για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά