Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1622 Β/2014 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτη Μηταράκη, με την οποία προσδιορίζεται η κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών  σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής και εν συνεχεία στο ΦΕΚ 1653 Β/2014 δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της ως άνω αποφάσεως