Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ. 1226/2013 βάσει των διατάξων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’) που διευκρινίζει τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων.