Το ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων η πληρωμή του Β’εξαμήνου 2013 μπορεί να γίνει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ ,προσκομίζοντας ΜΟΝΟ τον Αριθμό Μητρώου ασφαλισμένου ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΕΕ.