Η Δ/νση Ασφάλισης-Εσόδων του ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δίδεται παράταση στην προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων