Στις 12/01/2015 ημέρα Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία  για την απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων – ελευθέρων επαγγελματιών  με τζίρο 10000,00 ευρώ κατά την χρήση 2014 από τον Φ.Π.Α  

Η δήλωση μεταβολής γίνεται στην Δ.Ο.Υ του εδιαφερόμενου χωρίς έλεγχο.