Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ. 1191 με θέμα τη Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής και του κλιμακούμενου ποσοστού επι των οφειλών του ΕΟΠΥΥ απο τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας ΠΟΛ. 1191/2014