Με την ΠΟΛ 1189/2014 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζονται  οι διατάξεις που αφορούν τη διαμόρφωση ενός παγίου πλαισίου ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα  Φορολογικής Διαδικασίας