Με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, που εμπεριέχεται στην ΠΟΛ 1186/2014 του Υπουργείου Οικονομικών παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011,2012 και 2013 και διευκρινίσεις για  τις διορθώσεις των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)