Η Γενική Γραμματέας  της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με απόφασή της  καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων περί γνωστοποίησης  στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού φυσικών προσώπων – ΠΟΛ 1182/2014