Με την ΠΟΛ.1173/2014 δίδεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.