Με την ΠΟΛ.1163/2013 καθιερώνεται η διαδικασία είσπραξης & επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο θα αντικαταστήσει την έντυπη μορφή παραβόλου.