Η Εγκύκλιος 30 του Υπουργείου Υποδομών ενδίδει διευκρινίσεις σχετικά με την Υπουργική απόφαση για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής, της ΕΤΕΠ για τα κουφώματα αλουμινίου