Με την ΠΟΛ. 1104/2015 προβλέπεται η διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.