Η ΠΟΛ 1027/2014  του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Δημοσίων Εσόδων  που ρυθμίζει τα θέματα της παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων καθώς και του χρόνου και του τρόπου απόδοσής του