Ο Γενικός Γραμματέας  Δημοσίων Έργων  κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος εξέδωσε έγγραφο με το οποίο υπενθυμίζει στους εργολήπτες δημοσίων έργων τις διατάξεις του Ν. 4199/2013.

Συγκεκριμένα υπενθυμίζει στα μέλη μας  ότι η δυνατότητα έκδοσης   Έγκρισης Τύπου και  άδειας κυκλοφορίας  των  κατόχων  Μηχανημάτων Έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στη  χώρα μας πριν την 25-6-2010, λήγει την   11-8-2014