Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία προς ενημέρωση