Με την ΠΟΛ 1099/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων