Με την ΠΟΛ 1088/2015 το Υπουργείο Οικονομικών αναλύει τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων.