Με την ΠΟΛ 1085/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει μέχρι την 30-6-2015 την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων με υπερδωδεκάμηνη χρήση, που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014.