Με την ΠΟΛ 1080/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για ειδικά θέματα  και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.