Με την ΠΟΛ 1074/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων