Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης εξέδωσε απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014