Με την ΠΟΛ 1069/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει οδηγίες σχετικά με τη φορολόγηση του  εισοδήματος που προέρχεται από ακίνητη περιουσία.