Η ΠΟΛ 1067/2015 του Υπουργείου Οικονομικών δίδει οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.