Με την ΠΟΛ 1066/2015 το Υπουργείο Οικονομικών  παρέχει οδηγίες σχετικά με την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών και τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας