Με την ΠΟΛ 1065/2014 ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τροποποιεί τις διατάξεις που αφορούν το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας