Με την ΠΟΛ 1060/2015 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων, την καταβολή του φόρου καθώς και την προκαταβολή του φόρου