Με την ΠΟΛ 1059/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες αναφορικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νομικών πρσώπων και των νομικών οντοτήτων