Με την ΠΟΛ 1051/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει οδηγίες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαιώσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και για την  υποβολή αυτών μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.