Η ΠΟΛ 1048/2014 του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει   απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θ. Θεοχάρη,  που αφορά τον τρόπο υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες